Tersine Mühendislik


   Geleneksel metodlarla ölçülemeyen, ölçümü uzun süren ya da güvenilir olmayan karmaşık formlu ve kompleks geometrilere sahip parça ya da komponentlerin 3D Ölçüm sistemleri ile elde edilen nokta bulutu verileri üzerinden, ilgili CAD yazılımları aracılığıyla 3D vektörel CAD modellerinin elde edilmesini sağlayan mühendislik prosesidir.


   Tersine Mühendislik;
  • CAD datası olmayan ürünlerin üretilmek istenmesi,
  • Özellikle Saç Kalıpçılığı ve Döküm Modelciliği uygulamalarında el ile nihai haline getirilen kalıp ya da modellerin CAD datasının oluşturularak imal edilmek istenmesi,
  • Ürün için verilen Teknik Resim, CAD data vb. teknik dökümanların yetersiz olması durumunda imalat için gerekli CAD datanın oluşturulması istenmesi,
  • Rakip ürünlerin digital ortamda karşılaştırılması, farklılıların ortaya konması,
  • Geleneksel imalat metodlarıyla üretilen parçaların, modern üretim tekniklerine entegrasyonu ve ürün geliştirme,
  • Aşınan ya da zarar gören kalıpların sadece ilgili bölümlerinin tamir ve onarımı,
  • Araç Üstyapı Tasarım ve Üretim projelerinde sağlıklı mühendislik verisi edinimi,
  • Çamur ya da kil modelden üretilen görsel pro
  • totiplerin CAD ortamına aktarılması gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

    Orsa Proje Danışmanlığın amacı; Tersine Mühendislik konusundaki ihtiyaçlarınızı mümkün olan en hızlı şekilde, en doğru biçimde ve en düşük maliyetle çözmektir.