Ürün Geliştirme

Ürün Geliştirme Sürecinde Optik Tarama


Alternatif; 3D Optik Tarama ve diğer İleri Mühendislik metodlarının kullanımı Ürün Geliştirme çevriminin her aşamasında mümkün olmakla birlikte, konsept tasarımdan üretime kadar devam eden süreçte, daha doğru ürünlerin ortaya çıkması, üretim maliyetlerinin kontrol altında tutulması /düşürülmesi,üretim sürecinin izlenebilir ve geliştirilebilir olması bu yöntemlerin verimli kullanımı ile sağlanabilmektedir.

Konsept Tasarım

Konsept tasarıma ulaşmak için, eskiz çalışmalarının yanı sıra fiziksel objelerden de faydalanmak mümkündür. Bu maksatla tarama datalarından elde edilen render çıktıları kullanılmaktadır.

Endüstriyel Tasarım

Gerek mühendislik optimizasyonu sağlanmış ve kullanılan bir üründen yola çıkarak yeni bir tasarım elde edilmesi, gerekse sıfırdan yeni bir ürünün tasarlanması konusunda 3D Optik Tarama çeşitli şekillerde kullanılmaktadır.

Örnek olarak; 1: 1 yada daha küçük ölçekte kil ya da çamur modelden 3D Optik Tarama ve Modelleme ile CAD dataya ulaşmak mümkündür. Elde edilen bu veri tasarımın geliştirilmesi için kullanılabilir. Benzer şekilde mevcut bir üründen yola çıkılarak yeni bir ürün tasarlanabilir.

Prototip

3D Optik Tarama fiziksel objeleri ölçeklendirmek için prototipleme teknolojisi ile kombinasyon içerisinde kullanılabilir. Optik taramanın çıktısı olan STL formatı, hızlı prototipleme makinalarının da ortak uzantısı olarak kullanılmaktadır.

Mühendislik

Optik Tarama işlemi Tersine Mühendislik metodunun uygulanabilmesi için kullanılan CAD yazılımlarına referans veri sağlar. Tersine Mühendislik çalışması sonucu elde edilen CAD datalar CFD,CAE,FEA ve diğer mühendislik analizlerini gerçekleştirmek için kullanılır.

Üretim

Saç şekillendirme ve döküm parça üretiminde kullanılan kalıp ve modeller çoğunlukla elle modif edilerek nihai haline ulaşır. Optik Tarama ile elde edilen STL veriler CNC direkt işlemede kullanılabilir. Ayrıca Optik Tarama fikstür, aparat vb. unsurların CAD modellerinin oluşturulması maksatlı kullanılmaktadır.

Kalite Kontrol

Optik Tarama sistemlerinin gelişimi, bu sistemler ile birlikte kullanılan değerlendirme yazılımlarının gelişimi ile eşzamanlı olmuştur. Endüstriyel maksatlı tarama sistemleri ve değerlendirme yazılımları kullanılarak kalıp, ürün,fikstür vb. komponenetlerin 3D boyutsal kontrolü hızlı ve hassas bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Özetle

- Boyut sınırlaması olmaksızın herhangi bir objenin tüm ölçümleri güvenilir ve hızlı şekilde dijital ortama aktarılabilir.

- Ürün Tasarım sürecinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır.

- Montajlı parçaların fiziksel prototip ya da üretim aşamasında %100 uygunluğu sağlanmaktadır

- Üretilmiş ve halihazırda kullanılan parça ya da ilgili komponentlerin mühendislik verilerine ulaşılması sağlanır.

- Geleneksel üretim metodları ile imal edilen parçaların modern üretim teknikleri ile entegre üretilmesine olanak tanır.

- Kalite Kontrol