Model Üretiminde İleri Mühendislik Uygulamaları  CAD/CAM sektöründeki gelişmelere paralel olarak; Tüm imalat süreçlerinde, 3D Optik Tarama, 3D Modelleme, 3D Boyutsal Kontrol ve Analiz gibi ileri mühendislik uygulamalarının kullanımı gün geçtikte daha fazla artıyor.

Günümüzde bu süreçleri kendi bünyesinde bulunduran ya da dış kaynaklı servis firmaları aracılığıyla sağlayan firmaların, kısa vadede rakiplerine göre avantaj elde ettikleri rahatlıkla gözlemlenebiliyor.

 

  Hizmet, yazılım, sistem ya da donanım sağlayıcı firmaların sayısındaki artış ile birlikte iletişim araçlarının gelişimi, küçük ya da büyük, kendi bölgemizde ya da dünyanın diğer ucunda, neredeyse tüm firmaların bu uygulamaları kullanabilmesine olanak sağlamakla birlikte, kalıcı ve uzun vadeli kazanımların elde edilmesi için, sabır ve konsantrasyon gerektiren bir sürecin yaşanması gerektiğini de kabul etmek gerekiyor.

Tarama Datası Kullanılarak 3D Modelin Oluşturulması

• 3D Ölçüm sonucunda elde edilen nokta bulutu datası kullanılarak parametrik CAD model oluşturulur.

• Montajlı parçaların 3D çizimleri, montaj kriterleri ve çalışma toleranslarına dikkate alınarak yapılmalıdır.

• Modelleme esnasında parçada imalattan kaynaklı hatalar (çarpılmalar,balans,kaçıklık, kanat formlarında dengesiz dağılım vb.) hatalar tespit edilerek giderilir.


Hayatın akış hızının artışı, tasarım
ve imalat süreçlerinde daha zorlu,
estetik, verimli ve düşük maliyetli
ürünlerin üretimini zorunlu kılıyor.
Geleneksel model üretimi;

• Döküm prosesinin karmaşıklığı;
• Metal ve ahşap malzemeye elle
şekil verme zorlukları,
• Pantograf ve kopya freze benzeri
sistemlerin yaygın olmayışı,
• Teknik resim hataları ya da okuma
zorlukları,
• Her dökümhanenin çalışma sisteminin
farklı oluşu,
• 3 boyutlu ölçüm imkanlarının
sınırlı oluşu vb. sebeplerden dolayı
bugüne kadar, ustalık, el
melekesi, zanaatkarlık gerektiren,
çoğunlukla öğrenilmiş ya
da tekrar edilen projelerin dışına çıkıldığında deneme-yanılma
metodu ile çalışan bir süreç olmuştur.

Yukarıda bahsedilen sebeplerden
dolayı, ileri mühendislik
süreçlerinin, döküm ve model
üreticisi firmaların bünyelerinde
konuşlandırılması zorunlu olmakla
birlikte bunu sağlamak
bir o kadar da zor.

Ancak gerçekleştirilen projeler
ve özellikle ülkemizde döküm
sektörünün potansiyelinin yüksek
oluşu sebebiyle, gelecekte
tüm dökümhane ve model üreticilerinin
ileri mühendislik uygulamalarını
daha verimli kullanacağını
öngörebiliriz.

Örnek Projeler

Elde edilen veriler ışığında ek olarak,

• Döküm simülasyonu ve analizi yapılabilir.
• Üretilen model ve parçaların tarama dataları CAD data ile karşılaştırılarak
kontrol raporları oluşturulabilir.
Orsa Proje ve Ünal Model firmalarının ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda 2.5 sene içerisinde 350'nin üzerinde model imalat projesi, geleneksel üretim metodları ve ileri mühendislik uygulamaları birarada kullanılarak sonuçlandırıldı.